Corona

Ontwikkelingen Corona virus
Door het oplopend aantal Corona besmettingen proberen wij zoveel mogelijk persoonlijk contact te vermijden.

Afspraken
We maken op dit moment geen fysieke afspraken, en hanteren ons deurbeleid.
Gebruik onze brievenbus, e-mail of telefoon!

Aanleveren documenten en administratie
Er moet toch administratie aangeleverd worden voor de BTW-aangifte, en men krijgt momenteel machtigingen voor serviceberichten van de Belastingdienst binnen, die wij moeten activeren.
Wij verzoeken u zoveel mogelijk digitaal aan te leveren, dat kan via e-mail, WeTransfer of het portaal.
Indien u van het portaal gebruik wilt gaan maken, neem dan contact met ons op om inloggegevens aan te vragen.
Is het voor u niet mogelijk digitaal aan te leveren, respecteer dan ons deurbeleid, en deponeer uw stukken in de brievenbus, of zet uw tas bij de deur en breng ons even op de hoogte.
Wij zullen deze dan pakken en verwerken op de wijze zoals u dat van ons gewend bent.

Wij hopen op uw begrip en medewerking!