De nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR)

De huidige Kleine Ondernemersregeling (KOR) voor de BTW bepaalt dat indien u op jaarbasis
minder dan € 1.883 aan BTW hoeft af te dragen u een vermindering krijgt waardoor geen BTW verschuldigd is.

Per 1 januari 2020 wordt deze regeling vervangen door een nieuwe regeling (omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB)). De nieuwe regeling luidt als volgt:
Indien u als ondernemer minder dan € 20.000 omzet per jaar realiseert kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van administratieve verplichtingen. De gevolgen van deze vrijstelling zijn dat u geen BTW meer mag vermelden op uw verkoopfacturen, en ook de BTW vermeld op de door u ontvangen (inkoop)facturen is niet meer aftrekbaar. U hoeft dan geen BTW aangiftes meer te doen en kunt qua boekhouding volstaan met 1x per jaar de bepaling van uw resultaat ten behoeve van de aangifte winstbelasting.

De keuze voor deze regeling is altijd voor minimaal 3 jaar (tussentijds wijzigen is niet mogelijk).
De enige uitzondering hierop is wanneer op enig moment de omzet de € 20.000 overschrijdt.
Dan wordt men meteen weer Btw-plichtig en is de ondernemer weer verplicht verkoopfacturen met de BTW te maken en BTW aangiften te gaan doen.

Dit laatste betekent dus dat u ook bij de vrijstelling van administratieve verplichtingen uw totale omzet goed moet bijhouden, want vanaf het moment dat uw omzet boven de € 20.000 komt, moet u weer facturen met BTW gaan uitreiken.

Wij verwachten dat de nieuwe Kleine Ondernemersregeling voor de meeste ondernemers niet gunstig uitwerkt. U factureert weliswaar zonder btw-vermelding aan uw afnemers en hoeft dan geen btw-aangiften meer in te dienen, maar u verliest ook uw recht op aftrek van de BTW. Het verlies van het recht om de aan u in rekening gebrachte BTW op kosten en investeringen af te trekken zult u moeten doorberekenen in uw prijzen, waardoor uw prestaties duurder worden.

Het is maar de vraag of de vermindering van administratieve kosten hier tegenop weegt.

Als uw afnemers ondernemers zijn die de BTW ‘gewoon’ kunnen aftrekken, dan vormt de door u in rekening gebrachte BTW geen kostenpost voor uw afnemer. Als uw afnemers voornamelijk particulieren zijn, is factureren zonder BTW geen probleem.

We verwachten ook problemen rondom de omzetdrempel van € 20.000, want dat betekent dat u actueel na elke factuur uw totale omzet moet registreren. Tot slot kunt u discussie krijgen met ondernemers die verwachten dat u een factuur uitreikt met BTW.

Als u direct vanaf 1 januari 2020 gebruik wilt maken van de nieuwe regeling dan moet u dat vóór 20 november 2019 melden bij de Belastingdienst.

Omdat wij geen inzicht hebben in uw toekomstverwachtingen en beleid zult u de beslissing om al dan niet gebruik te maken van de nieuwe OVOB zelf moeten nemen. Wij kunnen u daarbij helpen door als sparringpartner te fungeren, wilt u hierover eens met ons van gedachten wisselen neem dan even contact op.